Drukuj

Art. 245-1 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 245-1.

Do przeniesienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości potrzebna jest umowa między uprawnionym a nabywcą oraz – jeżeli prawo jest ujawnione w księdze wieczystej – wpis do tej księgi, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Artykuł 1 ...244 245 245‑1 246 247 ...1088

Przejdź do artykułu