Drukuj

Art. 310 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 310.

Jeżeli w chwili ustanowienia zastawu rzecz jest już obciążona innym prawem rzeczowym, zastaw powstały później ma pierwszeństwo przed prawem powstałym wcześniej, chyba że zastawnik działał w złej wierze.

Artykuł 1 ...308 309 310 311 312 ...1088

Przejdź do artykułu