Drukuj

Art. 311 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 311.

Nieważne jest zastrzeżenie, przez które zastawca zobowiązuje się względem zastawnika, że nie dokona zbycia lub obciążenia rzeczy przed wygaśnięciem zastawu.

Artykuł 1 ...309 310 311 312 313 ...1088

Przejdź do artykułu