Drukuj

Art. 360 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 360.

W braku odmiennego zastrzeżenia co do terminu płatności odsetek są one płatne co roku z dołu, a jeżeli termin płatności sumy pieniężnej jest krótszy niż rok – jednocześnie z zapłatą tej sumy.

Artykuł 1 ...358‑1 359 360 361 362 ...1088

Przejdź do artykułu