Drukuj

Art. 362 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 362.

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Artykuł 1 ...360 361 362 363 364 ...1088

Przejdź do artykułu