Drukuj

Art. 365-1 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 365-1.

Zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu.

Artykuł 1 ...364 365 365‑1 366 367 ...1088

Przejdź do artykułu