Drukuj

Art. 387 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 387.

§ 1. Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna.

§ 2. Strona, która w chwili zawarcia umowy wiedziała o niemożliwości świadczenia, a drugiej strony z błędu nie wyprowadziła, obowiązana jest do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o niemożliwości świadczenia.

Artykuł 1 ...385‑4 386 387 388 389 ...1088

Przejdź do artykułu