Drukuj

Art. 154 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 154.

§ 1. Kto na nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym:

 1. wydobywa piasek, margiel, żwir, glinę lub torf,
   
 2. niszczy lub uszkadza urządzenia służące do utrzymania zwierząt lub ptaków,
   
 3. (uchylony)
   
 4. kopie dół lub rów,
   
podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wyrzuca na nienależący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości.

§ 3. Jeżeli czyn godzi w mienie osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
Artykuł 1 ...152 153 154 155 156 ...166

Przejdź do artykułu