Drukuj

Art. 421 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 421.

Przepisów art. 417, art. 417-1 i art. 417-2 nie stosuje się, jeżeli odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej jest uregulowana w przepisach szczególnych.

Artykuł 1 ...420‑1 420‑2 421 422 423 ...1088

Przejdź do artykułu