Drukuj

Art. 453 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 453.

Jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Jednakże gdy przedmiot świadczenia ma wady, dłużnik obowiązany jest do rękojmi według przepisów o rękojmi przy sprzedaży.

Artykuł 1 ...451 452 453 454 454‑1 ...1088

Przejdź do artykułu