Drukuj

Art. 474 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 474.

Dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Przepis powyższy stosuje się także w wypadku, gdy zobowiązanie wykonywa przedstawiciel ustawowy dłużnika.

Artykuł 1 ...472 473 474 475 476 ...1088

Przejdź do artykułu