Drukuj

Art. 138 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 138.

Kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany,

podlega karze grzywny.
Artykuł 1 ...136 137 138 138a 138b ...166

Przejdź do artykułu