Drukuj

Art. 482 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 482.

§ 1. Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.

§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.

Artykuł 1 ...480 481 482 483 484 ...1088

Przejdź do artykułu