Drukuj

Art. 5 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 5.

Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Artykuł 1 ...3 4 5 6 7 ...1088

Przejdź do artykułu