Drukuj

Art. 3 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 3.

Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu.

Artykuł 1 2 3 4 5 ...1088

Przejdź do artykułu