Drukuj

Art. 504 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 504.

Zajęcie wierzytelności przez osobę trzecią wyłącza umorzenie tej wierzytelności przez potrącenie tylko wtedy, gdy dłużnik stał się wierzycielem swego wierzyciela dopiero po dokonaniu zajęcia albo gdy jego wierzytelność stała się wymagalna po tej chwili, a przy tym dopiero później aniżeli wierzytelność zajęta.

Artykuł 1 ...502 503 504 505 506 ...1088

Przejdź do artykułu