Drukuj

Art. 505 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 505.

Nie mogą być umorzone przez potrącenie:

1) wierzytelności nieulegające zajęciu;

2) wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania;

3) wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych;

4) wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne.

Artykuł 1 ...503 504 505 506 507 ...1088

Przejdź do artykułu