Drukuj

Art. 564 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 564.

W przypadkach przewidzianych w art. 563 utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego lub do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, jeżeli sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.

Artykuł 1 ...562 563 564 565 566 ...1088

Przejdź do artykułu