Drukuj

Art. 562 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 562.

§ 1. Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, a sprzedawca mimo żądania kupującego nie dostarczył zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, kupujący może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być dostarczone później.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...561‑4 561‑5 562 563 564 ...1088

Przejdź do artykułu