Drukuj

Art. 578 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 578.

Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

Artykuł 1 ...577‑2 577‑3 578 579 580 ...1088

Przejdź do artykułu