Drukuj

Art. 577-2 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 577-2.

Uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny).

Artykuł 1 ...577 577‑1 577‑2 577‑3 578 ...1088

Przejdź do artykułu