Drukuj

Art. 589 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 589.

Jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w razie wątpliwości, że przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym.

Artykuł 1 ...587 588 589 590 591 ...1088

Przejdź do artykułu