Drukuj

Art. 596 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 596.

Jeżeli ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu), stosuje się w braku przepisów szczególnych przepisy niniejszego rozdziału.

Artykuł 1 ...594 595 596 597 598 ...1088

Przejdź do artykułu