Drukuj

Art. 601 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 601.

Jeżeli według umowy sprzedaży zawartej z osobą trzecią cena ma być zapłacona w terminie późniejszym, uprawniony do pierwokupu może z tego terminu skorzystać tylko wtedy, gdy zabezpieczy zapłatę ceny. Przepisu tego nie stosuje się, gdy uprawnionym jest państwowa jednostka organizacyjna.

Artykuł 1 ...599 600 601 602 603 ...1088

Przejdź do artykułu