Drukuj

Art. 602 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 602.

§ 1. Prawo pierwokupu jest niezbywalne. Jest ono niepodzielne, chyba że przepisy szczególne zezwalają na częściowe wykonanie tego prawa.

§ 2. Jeżeli jest kilku uprawnionych, a niektórzy z nich nie wykonywają prawa pierwokupu, pozostali mogą wykonać je w całości.

Artykuł 1 ...600 601 602 603 604 ...1088

Przejdź do artykułu