Drukuj

Art. 635 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 635.

Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Artykuł 1 ...633 634 635 636 636‑1 ...1088

Przejdź do artykułu