Drukuj

Art. 640 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 640.

Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

Artykuł 1 ...638 639 640 641 642 ...1088

Przejdź do artykułu