Drukuj

Art. 642 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 642.

§ 1. W braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła.

§ 2. Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych.

Artykuł 1 ...640 641 642 643 644 ...1088

Przejdź do artykułu