Drukuj

Art. 649-5 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 649-5.

Przepisy art. 649-1649-4 stosuje się do umów zawartych między wykonawcą (generalnym wykonawcą) a dalszymi wykonawcami (podwykonawcami).

Artykuł 1 ...649‑3 649‑4 649‑5 650 651 ...1088

Przejdź do artykułu