Drukuj

Art. 651 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 651.

Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.

Artykuł 1 ...649‑5 650 651 652 653 ...1088

Przejdź do artykułu