Drukuj

Art. 652 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 652.

Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

Artykuł 1 ...650 651 652 653 654 ...1088

Przejdź do artykułu