Drukuj

Art. 66-2 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 66-2.

§ 1. W stosunkach między przedsiębiorcami oferta może być odwołana przed zawarciem umowy, jeżeli oświadczenie o odwołaniu zostało złożone drugiej stronie przed wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty.

§ 2. Jednakże oferty nie można odwołać, jeżeli wynika to z jej treści lub określono w niej termin przyjęcia.

Artykuł 1 ...66 66‑1 66‑2 67 68 ...1088

Przejdź do artykułu