Drukuj

Art. 67 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 67.

Jeżeli oświadczenie o przyjęciu oferty nadeszło z opóźnieniem, lecz z jego treści lub z okoliczności wynika, że zostało wysłane w czasie właściwym, umowa dochodzi do skutku, chyba że składający ofertę zawiadomi niezwłocznie drugą stronę, iż wskutek opóźnienia odpowiedzi poczytuje umowę za niezawartą.

Artykuł 1 ...66‑1 66‑2 67 68 68‑1 ...1088

Przejdź do artykułu