Drukuj

Art. 69 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 69.

Jeżeli według ustalonego w danych stosunkach zwyczaju lub według treści oferty dojście do składającego ofertę oświadczenia drugiej strony o jej przyjęciu nie jest wymagane, w szczególności jeżeli składający ofertę żąda niezwłocznego wykonania umowy, umowa dochodzi do skutku, skoro druga strona w czasie właściwym przystąpi do jej wykonania; w przeciwnym razie oferta przestaje wiązać.

Artykuł 1 ...68‑1 68‑2 69 70 70‑1 ...1088

Przejdź do artykułu