Drukuj

Art. 709-15 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 709-15.

W razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu.

Artykuł 1 ...709‑13 709‑14 709‑15 709‑16 709‑17 ...1088

Przejdź do artykułu