Drukuj

Art. 709-16 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 709-16.

Jeżeli finansujący zobowiązał się, bez dodatkowego świadczenia, przenieść na korzystającego własność rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu, korzystający może żądać przeniesienia własności rzeczy w terminie miesiąca od upływu tego czasu, chyba że strony uzgodniły inny termin.

Artykuł 1 ...709‑14 709‑15 709‑16 709‑17 709‑18 ...1088

Przejdź do artykułu