Drukuj

Art. 709-9 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 709-9.

Korzystający powinien używać rzeczy i pobierać jej pożytki w sposób określony w umowie leasingu, a gdy umowa tego nie określa – w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy.

Artykuł 1 ...709‑7 709‑8 709‑9 709‑10 709‑11 ...1088

Przejdź do artykułu