Drukuj

Art. 709-11 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 709-11.

Jeżeli mimo upomnienia na piśmie przez finansującego korzystający narusza obowiązki określone w art. 709-7 § 1 lub w art. 709-9 albo nie usunie zmian w rzeczy dokonanych z naruszeniem art. 709-10, finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia.

Artykuł 1 ...709‑9 709‑10 709‑11 709‑12 709‑13 ...1088

Przejdź do artykułu