Drukuj

Art. 742 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 742.

Dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z odsetkami ustawowymi; powinien również zwolnić przyjmującego zlecenie od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym.

Artykuł 1 ...740 741 742 743 744 ...1088

Przejdź do artykułu