Drukuj

Art. 741 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 741.

Przyjmującemu zlecenie nie wolno używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie. Od sum pieniężnych zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia powinien płacić dającemu zlecenie odsetki ustawowe.

Artykuł 1 ...739 740 741 742 743 ...1088

Przejdź do artykułu