Drukuj

Art. 760-1 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 760-1.

§ 1. Agent obowiązany jest w szczególności przekazywać wszelkie informacje mające znaczenie dla dającego zlecenie oraz przestrzegać jego wskazówek uzasadnionych w danych okolicznościach, a także podejmować, w zakresie prowadzonych spraw, czynności potrzebne do ochrony praw dającego zlecenie.

§ 2. Postanowienia umowy sprzeczne z treścią § 1 są nieważne.

Artykuł 1 ...759 760 760‑1 760‑2 760‑3 ...1088

Przejdź do artykułu