Drukuj

Art. 759 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 759.

W razie wątpliwości poczytuje się, że agent jest upoważniony do przyjmowania dla dającego zlecenie zapłaty za świadczenie, które spełnia za dającego zlecenie, oraz do przyjmowania dla niego świadczeń, za które płaci, jak również do odbierania zawiadomień o wadach oraz oświadczeń dotyczących wykonania umowy, którą zawarł w imieniu dającego zlecenie.

Artykuł 1 ...758‑1 758‑2 759 760 760‑1 ...1088

Przejdź do artykułu