Drukuj

Art. 796 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 796.

Jeżeli przepisy tytułu niniejszego albo przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do umowy spedycji stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia.

Artykuł 1 ...794 795 796 797 798 ...1088

Przejdź do artykułu