Drukuj

Art. 797 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 797.

Spedytor obowiązany jest do podejmowania czynności potrzebnych do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego, cła i innych należności związanych z przewozem przesyłki.

Artykuł 1 ...795 796 797 798 799 ...1088

Przejdź do artykułu