Drukuj

Art. 809 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 809.

§ 1. Ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia.

§ 2. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w art. 811, w razie wątpliwości umowę uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia.

Artykuł 1 ...807 808 809 810 811 ...1088

Przejdź do artykułu