Drukuj

Art. 807 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 807.

§ 1. Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z przepisami niniejszego tytułu są nieważne, chyba że dalsze przepisy przewidują wyjątki.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...805 806 807 808 809 ...1088

Przejdź do artykułu