Drukuj

Art. 859-2 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 859-2.

§ 1. Przedsiębiorca składowy może łączyć rzeczy zamienne tego samego gatunku i tej samej jakości, należące do kilku składających, za ich pisemną zgodą.

§ 2. Wydanie składającemu przypadającej mu części rzeczy w ten sposób połączonych nie wymaga zgody pozostałych składających.

§ 3. Podział i połączenie rzeczy powinny być ujawnione w dokumentach przedsiębiorcy składowego.

Artykuł 1 ...859 859‑1 859‑2 859‑3 859‑4 ...1088

Przejdź do artykułu