Drukuj

Art. 859-4 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 859-4.

Umowę składu zawartą na czas oznaczony uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony, jeżeli na 14 dni przed upływem terminu przedsiębiorca składowy nie zażądał listem poleconym odebrania rzeczy w umówionym terminie.

Artykuł 1 ...859‑2 859‑3 859‑4 859‑5 859‑6 ...1088

Przejdź do artykułu