Drukuj

Art. 860 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 860.

§ 1. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

§ 2. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem.

Artykuł 1 ...859‑8 859‑9 860 861 862 ...1088

Przejdź do artykułu