Drukuj

Art. 888 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 888.

§ 1. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...886 887 888 889 890 ...1088

Przejdź do artykułu